Framtiden är ljus

Motion, ungdomars passivitet, nya folksjukdomar som följd, det moderna samhället som inte kräver fysisk utmaning… Ja, det är svåra frågor, men ack så viktiga. Vad jag kan se i min verklighet, ur min ytterst personliga synvinkel, är hur ungdomar successivt blir fysisk passivare. Det ser jag på med mycket kritiska ögon. Jag ser hur inställningen till idrott och motion förändras. Ungdomarna förstår inte varför man ska röra på sig, och känner en slags ovilja inför det (långt ifrån alla, men andelen ökar). Jag ser också hur motoriken och kännedomen över den egna kroppen blir sämre för varje år. Jag har hört instruktörer säga vid flera tillfällen att man på en grundkurs idag inte kan förvänta sig att ungdomarna kan göra lite mer krävande rörelser som tex kullerbyttor, och vissa påstår tom att vissa ungdomar inte ens kan springa eller hoppa. Jag har personligen ännu inte träffat på en ungdom som inte kan springa (nu menar jag ta sig framåt snabbare än gå, utan att kanske ha den absolut optimalaste löpartekniken), men däremot håller jag med om att ungdomarna idag ofta inte kan göra kullerbyttor. I allt större utstreckning möter jag också de som inte ens vill prova, som tycker det är äckligt att svettas och som inte ser något som helst nöje i att röra på sig, kanske tom löjligt.

Tittar vi på samhället idag och vad som förväntas av oss som medlemmar av det ser, åtminstone jag, en möjlighet för väldigt många att leva ett helt liv utan att desto mera röra på sig. Åtminstone inte på den nivå som kroppen är konstruerad för. Man stiger upp på morgonen, tar någon form av transportmedel till skolan/arbetet som tillåter att man sitter under transporttiden. På arbetet/skolan sitter man sig genom 8 timmar, och sedan hem igen på samma vis. Fritiden går ut på att sitta på fika med kompisarna eller hänga på internet. Det är en fullständigt möjlig verklighet. Informationssamhället kräver mer utav vår hjärna än vår kropp, på gott och ont förstås. Nu tänker jag också förklara, innan någon skjuter mig, att jag absolut inte skyller nånting på internet (det är lätt att skylla ifrån sig). Jag ser inte internet, mobila enheter, spel eller Facebook som orsaken till denna utveckling, lika lite som man kan skylla allt skjutande på skjutvapnets uppfinnande.

Jag konstaterar därmed att människan har utvecklat sin miljö snabbare än vad moder natur har hunnit anpassa arten efter. Tittar man på på kroppens konstruktion ser vi att den är byggd för att göra fysiskt arbete – vi har lemmar och muskler som är konstruerade för att klara av ganska stora belastningar (i förhållande till att sitta sig genom sin vardag). Även hjärnan är fortfarande anpassad för ett liv vi sedan länge har övergett. Vi har tex fortfarande den sk reptilhjärnan som kan ta över vårt agerande vid hotfulla situationer, och som mestadels orsakar oss bekymmer i form av onödigt våld. Moder natur har inte hunnit anpassa oss till dagens verklighet. Vi lever fortfarande kvar med våra kroppar och deras begränsningar, och dessa kroppar behöver konstant underhållas.

Ni känner till den tecknade TV-serien Futurama som utspelar sig långt i framtiden? Där har man bevarat huvuden från kändisar (vid liv) från vår tidsålder i glasburkar. I den tidsåldern behöver man bara bevara huvudet för att kunna fortsätta att fungera effektivt i samhället. Huvudet kan nämligen kopplas ihop med en robotkropp då det behövs. Kanske vi om 100 år sågar av vår mänskliga kropp redan vid födseln så att vi slipper belastas av dess begränsningar. Om det är meningen att vi enbart ska använda våra hjärnor så kan vi ju eliminera kroppen helt. På så vis skulle vi ju kunna öka vår effektivitet då vi inte behöver investera tid i underhållet av kroppen. En intressant fråga är ju förstås om vi skulle vilja/välja/önska att kroppen anpassades efter dagens förväntningar på det kroppsliga arbetet. Inte jag i alla fall, och de flesta håller säkert med. Men ändå vill inte många göra det underhåll som kroppen behöver. En välmående kropp=en välmående hjärna. Vi behöver alltså egentligen kroppen mer än vi tror trots att vi arbetar med hjärnan.

Denna negativa utveckling är inte skolornas fel. Gymnastiklärare pratar också om denna utveckling och känner sig i många fall hjälplösa. Nya utbildningsplaner minskar på gymnasiken till fördel för andra mer ”intellektuella” ämnen. Och det är säkert ingen lätt match för utbildningsministeriet heller att bolla med dessa frågor – minskad fysisk utbildning innebär stora utgifter i form av sjukskrivningar (när kroppen inte fungerar), men minskad ”intellektuell” utbildning kan innebära minskad effektivitet och duglighet inom industrin som också påverkar nationalekonomin. Nej, det är ingen lätt match för beslutsfattare. Som tränare ligger dock mitt intresse på den minskade fysiska utbildningen (=gymnastik). Men är detta enbart samhällets och politikernas problem/ansvar? Det tänker jag inte ta ställning till.

MEN lyckligtvis finns något som heter den fria marknaden, som är full med entreprenörer och innovatörer som är intresserade av att skapa behov, utveckla verksamheter och kunna leverera enligt efterfrågan! Det vi kan se idag, enligt mig med mycket positiva ögon, är hur den kommerciella marknaden tar över ansvaret för människors fysiska aktivitet. Aldrig förr har det varit populärare att gå på gym/pass/klasser (kalla det vad du vill), och aldrig har det funnits ett så stort utbud på fysiska aktiviteter, allt ifrån dans till muskelträning. Nu ska ni ha klart för er att jag pratar om en branch. Jag generaliserar inte ett mycket komplext system som kommercialismen och media, där det också finns mycket starka nackdelar, tex i hur reklam påverkar vårt skönhetsideal och vårt förhållande till den egna kroppen. Det jag pratar om är att gymmen, fitnesorganisationers och motionsklubbar har lyckats göra idrott och träning till någonting ”sexigt”, något som tilltalar människor och som får människor lockade till verksamheten. Visst är leverantörernas målsättning ofta att tjäna pengar, men so what – de får ju människorna att röra på sig – och må bra, så det har jag i alla fall mycket överseende med. Sen om det lyckas gå så väl att människan inser att det är roligare att jogga i den vackra naturen än på löpbandet på gymmet för 50€ i månaden så tycker jag det är ännu bättre.

Idrott och motion är idag erkända yrken och utbildningarna har många sökande. Det forskas, skrivs böcker, ges ut tidningar etc. Allt som ges ut är lång ifrån bra. Personligen är jag mycket kritisk till alla ”gå ner i vikt utan att göra nånting hälsosamt alls”-dieter och –metoder. Men jag tycker mig kunna se ett generellt större intresse för kroppen och en generellt större kunskapsnivå hos gemene man. De flesta har kommit i kontakt med teoretiskt material och ofta kommer ämnen som motion, kost och träning upp till diskussion i sociala umgängen. Även om de flesta gym, böcker och tidskrifter riktar sig mot vuxna så tror jag det har en dominoeffekt i det att föräldrar som är intresserade och fysiskt aktiva har en större möjlighet att få fysiskt aktiva barn. Att atmosfären i familjen blir en aktiv sådan, där man rör på sig mycket i vardagslivet.  Då är det absolut inte skadligt att man också kan få spendera tid framför datorn/Ipadden/Facebook/Warcraft osv. Det är ju trots allt den världen vi har framför oss. Att förbjuda barn att bekanta sig med sin framtid är bara att hindra dem från att lyckas i livet. Allt ska balanseras.

Summan av detta är alltså att jag ser positivare på framtiden nu. Kommerciella marknaden har lyckats bättre än från politiskt håll att påverka en negativ trend.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *