Framtiden är ljus

Motion, ungdomars passivitet, nya folksjukdomar som följd, det moderna samhället som inte kräver fysisk utmaning… Ja, det är svåra frågor, men ack så viktiga. Vad jag kan se i min verklighet, ur min ytterst personliga synvinkel, är hur ungdomar successivt…

Continue Reading