Vad är en svartbältare?

Svartbältets mysterier åter en gång 🙂 – Vad exakt är en svartbältare, och vad betyder det svarta bältet?
Jag är i full färd med att coacha nästa grupp taekwondostuderande till sitt efterlängtade 1.dan-bältesprov. Frågorna är förstås många, och förväntningarna stora. Inställningen inför det här provet är alltid mycket allvarligare än inför de tidigare bältesproven. Redan nu, ett år på förhand, vill man lägga upp sitt träningsår med provdatumet i horisonten. Man vill förstå vad som förväntas av en i god tid, vilket är helt förståeligt. Jag bestämde mig därför att klottra ner lite allmän färdkost som är generell för alla inför det svarta bältesprovet. Sen har förstås alla studerande egna utmaningar och träningsmålsättningar som är personliga. Vissa behöver mer träning på självförsvar, andra grundteknik etc. Nästan alla behöver däremot mer teoretisk kunskap 🙂
Först och främst – Vad är en svartbältare?
Det här är förstås endast mina egna tankar och visioner. Ingalunda ett facit som representerar hela grenen. Men såhär tänker jag, och detta förväntar jag mig av mina studerande:

– En svartbältare är en utövare som behärskar grunderna i taekwondo.
  Det betyder dels  1.) mekanisk förmåga,  och dels
                              2.) förståelse för grenen.
  Dessa går jag djupare in på längre ner.

– En svartbältare är så pass mogen att hon självständigt kan fortsätta att utvecklas inom grenen utan en instruktörs omedelbara närvaro.

– En svartbältare kan utan svårighet undervisa grenen för andra utövare.

– En svartbältare uppför sig alltid artigt och respektfullt också utanför träningssalen.
– En svartbältare har en obrytbar inställning till utmaningar i livet – Fighting spirit!
– En svartbältare är analytisk, vill förstå, söker lösningar och låser sig aldrig vid ett sätt att tänka.
1. Mekanisk förmåga
– En svartbältare kan utföra grundtekniken med millimeterprecision.
– En svartbältare kan enkelt och smidigt anpassa grundtekniken och följa upp en teknik med en annan utan större svårigheter.
– En svartbältare ser fler användningsområden av en mekanisk rörelse och kan tillämpa rörelsen för flera ändamål.
– En svartbältare kan använda kroppens rörelse för att generera maximalt med rörelsemängd och kinetisk energi, samt förstår samspelet och för- och nackdelarna med att vara snabb versus tung.
– En svartbältare ser lägen i en kampsituation, kan ta snabba beslut, och tar kontroll över situationen.
– En svartbältare behärskar en omfattande arsenal tekniker och har alltid fler än en lösning på en situation (plan A och plan B).
– En svartbältare förstår och behärskar dynamiken vid en kampsituation och rör sig aldrig så att den egna kroppen utsätts för onödiga risker. Detta ombegriper exempelvis förståelse för attacklinjer, vinklar, balans, kroppens viktcentrum etc.

2. Förståelse för grenen
– En svartbältare kan grenens historia och förstår grenens utveckling och relation till andra kampsporter.
– En svartbältare förstår grenens filosofi och med vilken bakgrundstanke och strävan som stormästaren och instruktörerna har lärt ut grenen till henne. Samtidigt har svartbältaren en egen identitet och egna tankar och visioner.
– En svartbältare förstår sambandet mellan kroppens och själen för en välmående och balanserad människa.
– En svartbältare kan grunderna i muskelträning och förstår sambandet mellan muskelarbete, energi, och vila.
– En svartbältare förstår våld och dynamiken vid hotfulla situationer, kan identifiera en potentiell risk samt hantera situationen så att så lite våld som möjligt blir använt. Taekwondo handlar aldrig om att utöva våld!
– En svartbältare förstår att taekwondo pågår hela tiden, inte endast 3x90minuter i veckan.
I ett nötskal kan man säga att det svarta bältet handlar om en sorts mogenhet – att bli vuxen inom grenen 🙂Det handlar om så mycket mer än att imponera på brudar med en häftig snurrande krokspark – det gör man kanske som grönbältare, men sedan växer man ur det och blir mognare utmed ökad erfarenhet. Jag vill också passa på att nämna några ord om vad en svartbältare inteär, för att punkterna några av de felaktigheter som man ibland stöter på.

En svartbältare är inte:
– En svarbältare är inte färdig med sin karriär. Den har bara börjat.
– En svartbältare kan inte allting, vet inte allting och har inte alltid rätt.
– En svartbältare är ingen man behöver vara rädd för. De är inte våldsbenägna!
– En svartbältare är inget unikt eller magiskt, endast en vanlig människa som tränat en gren väldigt länge.
Du som är påväg mot bältesprovet fråga digsjälv – Är DU en framtida svartbältare?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *