Troll är underhållare

Man hittar lätt mycket filmklipp om taekwondo ute på nätet, och i regel är det alltid nåt troll som orkat engagera sig och kritiserat klippen. Ofta handlar det om mycket oseriösa kommenterar, som i sig nog har ett underhållningsvärde, men inte bidrar till någon konstruktiv dialog mellan upphovsmannen eller andra utövare. Och som knappast får upphovsmannen motiverad att publicera fler klipp. Förr, när jag var yngre och naivare, blev jag ofta mycket förvånad över kommentarerna, och ibland kunde man tom bli frustrerad. Numera ser jag det enbart som underhållning. Ju dummare kommentarer desto större underhållningsvärde.
Det som förvånar mig är situationer när exempelvis en skicklig och begåvad taekwondoutövare sätter ut ett litet klipp på en avancerad spark, där han kanske tom har bemödat sig att göra lite instruktioner på hur sparken går till, hur människor känner sig tvugna att totalt och offentligt såga utövarens klipp med elaka kommentarer. Argumentationen är mycket sällan huruvida utövaren behärskar tekniken eller inte, utan huruvida tekniken är användbar “på gatan”, och ibland kanske kommentarerna innehåller rena hot – min kusin skulle nog slå dig på käften om du kom hit. Förvisso finns det olika psykoligiska teorier om tex avundsjuka som drivkraft för dessa skribenter, och olika profileringar om varför man känner sig hotad av andras färdigheter etc. Men jag tänker gå in i den här diskussionen ur den vinkeln att man kanske inte riktigt förstår oss taekwondoutövare fullständigt, kanske  eftersom kampsporten isig befinner sig i ett slags ingenmansland gentemot andra. Taekwondo är inte den kampsport med djupaste traditionerna, och vi är heller inte de som är närmast rått våld. Det är en stor skillnad mellan tex karate och mma (egentligen ogillar jag att nämna kamportsstilar vid namn, men här behövs tydligheten). Taekwondo befinner sig i ett mittläge som kanske gör att andra känner sig provocerade av oss. Vi är både en traditionell kampkonst samtidigt som en effektiv självförsvarsgren. Dessutom profilerar taekwondo sig som en olympisk gren med ett ganska unikt regelverk, som förvisso gör tävlingsmomentet ganska långt ifrån självförsvar, men ger taekwondotävling ett eget ansikte bland alla andra kampsporter. Så det är inte helt svårt att föreställa sig att utövare från andra stilar inte riktigt förstår vad taekwondo handlar om – och det människan inte förstår är hon rädd för.
Det som trollen ofta debatterar är huruvida match-taekwondon eller en avancerad flygande snurrspark skulle effektivt fungera i ett slagsmål mot kusinen, som ju har gått grundkurs i whatever kampsport. Taekwondons teknik provocerar honom av någon anledning. Men grejen är den att ingen taekwondoutövare anser att match-taekwondo är självförsvar, eller skulle argumentera att regelverket skulle representera en verklig våldssituation. Matchtaekwondo handlar om vem som har snabbare sparkar – enkelt och simpelt. Det är ingen som tror att taekwondomatch är fri fighting. Därför pratar vi inom taekwondon om tre områden – traditionell kampkonst, modern sport, och praktiskt självförsvar. Matchandet är bara en del. Taekwondo innehåller alltså en avgörande mängd träning som inte är match-centrerad, och som har syftet att bli effektivare enligt gatans regler. Trollens argumentation måste ju komma från bristande information om detta upplägg, och därmed blir hela deras argumentation ett bevis på deras egen okunskap (dumhet?).
Gillar man att hellre titta på actionfilm än befinna sig i träningssalen är det ju lätt att man får uppfattningen att flygande snurrsparkar är användbara i våldssituationer. Men en taekwondoutövare som tränat så länge att han bemästrat de mest avancerade teknikerna förstår också vilket användningsområde de har, och att de inte utgör de mest effektiva vapnen i självförsvar. Jag har ingen aning om varför trollen skapat sig en uppfattning om att taekwondoutövare som tränar flygande snurrsparkar eller siktar på medaljer i matchtaekwondo skulle tro att de tränar de mest effektiva vapnen i självförsvar. För det är defacto inte så. Alla tränar av olika personliga anledningar, och vad som uppfattas som intressant och motiverande är också personligt. Jag kan bara berätta om mina egna  åsikter. Personligen  strävar jag aktivt att bli skickligare på självförsvar, ja, men jag tycker också det är otroligt intressant, roligt, utmanande och motiverande att ibland träna fysiskt komplicerade tekniker även om de inte har något direkt värde i självförsvarsscenarion. Varför? – Jo, bara för att det är roligt. Måste det finnas någon mer anledning?  Jag spelar också golf ibland, och simmar gärna. Det har också väldigt liten anknytning till självförsvar, men livet handlar också om att njuta av saker som är roliga. Det som oroar mig är varför det rör (och stör) någon annan vad någon annan sysslar med. Varför stör det trollen så mycket att en taekwondoutövare laddar upp filmer om de anser dem vara odugliga? Det är ju bara att surfa vidare. Det är ju ingen som tvingar någon att titta genom andras filmklipp. Men personligen är jag tacksam – idiothumor ligger mig varmt om hjärtat och jag är så glad för alla skratt trollen har gett mig J
Nej – jag är ganska övertygad om att hela situationen är en kombination av okunskap om taekwondo och rädsla för något man inte förstår sig på. Jag gör därför kopplingen troll = wannabe, och jag kommer att sträva till att få den formeln inskriven i Maols tabeller. Wannabes är den mest störande typen av kampsportare (soffsportare). Skulle de tillbringa ens en bråkdel av den tid de sätter framför dator i träningssalen skulle det kunna bli riktigt duktiga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *