Vår största fiende

I Finland blir var femte kvinna misshandlad. Ändå råder 70% större risk för män att bli överfallsmisshandlade. Siffrorna berättar inget mer än att vi bor i ett mycket våldsamt land, och sannolikheten att vi kommer att råka ut för farliga eller våldsamma situationer är ganska stor. Ändå finns det en fiende som är större en den eventuelle misshandelsförbrytaren vi kommer att stöta på kanske nångång i framtiden – nämligen vi själva. Det är vi själva som förstör våra möjligheter att utveckas och gå framåt. Det är vi själva som med vår rädsla, lättja, lathet, etc skapar oss oövervinnerliga hinder för vår utveckling och därmed vår framtid. Nu pratar jag inte endast om kampsport, men sanningen är kanske som störst där. Varje gång vi skapar oss en anledning att inte träna missar vi en chans att utvecklas och bli bättre. Varje gång vi inte tränar tränar vår motståndare. Han utvecklas snabbare än oss. Ofta kanske  anledningen till utebliven träning är legitim, som tex i sjukdomsfall eller vid allvarliga skador, men ibland förnekar vi sanningen att det egentligen handlar om nåt annat än rädsla eller lathet (vi måste först och främst vara ärliga mot oss själva!!).  Inom yrkeslivet ser man också många människor som ständigt är missnöjda och klagar på sin lön eller på sin chef. – Men varför söker ni er inte någon annanstans då om det är så dåligt ställt? – Jo, pga rädsla. Det är den inre fienden som är den största fienden. Det är han man måste vinna över för att lyckas i livet, också inom kampsporten. Man måste våga och orka satsa på de mål man har. Jag lovar er att alla ni utövare där ute kan bli/vara den bästa kampsportaren ni kan bli/vara med, era personliga förutsättningar. Det är bara ni själva som står i vägen för er framgång. Är ni beredda att göra det jobb det krävs (träna, studera, analysera och växa) så kommer ni att nå mycket långt och bli “ostopperliga” (finns det ett sådant ord?). Sanningen är dessutom den att genom kampsportssträning utvecklas självförtroendet, och självförtroendet återspeglas i en människas utstrålning som omgivningen kan omfatta. Eftersom däggdjur aldrig anfaller en motståndare om de inte tror att vinst är möjlig kommer sannolikheten för överfall därmed att minska. En människa som utstrålar självförtroende och oövervinnerlighet får ofta vara ifred. Förövarna väljer alltid ett offer de tror de kan vinna över. OBS! Ett starkt självförtroende ska inte missförstås med provokativt uppförande. Det är en helt annan sak, som har en helt annan effekt på omgivningen. Så var ärlig med dig själv, och ryck upp dig och gör det arbete som krävs för att nå det mål du har, oavsett om det är att få ett svart bälte, bli politiskt framgångsrik eller bara växa och utvecklas som människa. Ingen annan står i vägen än du själv. Tror du nåt annat är du inte ärlig med dig själv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *