Etik forts.

Det är inte enklelt det där med våld och självförsvar. Det är fantastiskt svårt för en människa att skapa sig en bild av vad som är ett perfekt agerande vid en attack, och ännu svårare är det att följa en…

Continue Reading

Etik forts.

Varje persons etik växter fram genom en räcka av entiteter enligt följande: TRO => VÄRDERINGAR => MORAL => ETIK. Allt börjar alltså från en människas tro – vad är verklighet, vad är inte verklighet? Vi bör förstå att verklighet för…

Continue Reading

Etik

Det finns etik inom kampsport, våld och självförsvar. Oavsett om vi är medvetna om det eller inte lever/handlar vi enligt ett internt regelverk – vår personliga etik. Det är etiken som begränsar agerandet och styr vad vi är kapabla till.…

Continue Reading