Seminarier

Man kan utan att överdriva kalla mig för en ivrig seminarie- och träningsläger-instruktör. Förutom de träningläger jag kontinuerligt håller för mina egna verksamheter försöker jag vara så tillgänglig som möjligt för de kontakter och vänklubbar som vi har nära samarbete med. År 2008 höll jag första träningslägret på ett storläger för Finlands taekwondoförbund, och har sedan dess nästan årligen ställt upp som instruktör på förbundets verksamheter. År 2017 arrangerades förbundets sommarstorläger på Åland där jag tillsammans med övriga från den finska eliten fungerade instruktör.

Mitt stora intresseområde inom kampsporten har alltid varit självförsvar. Men inte den sorten som man normalt får lära sig i en kampsportsklubb, utan sådan som baserar sig på analys av det verkliga våldet som sker utanför träningsverksamheten med äkta avsikt att skada och/eller kontrollera. Ganska tidigt i karriären såg jag att kunskap om verkligt våld saknades inom många kampsportsverksamheter och att man gärna byggde träningar kring bekanta drillar man alltid gjort för att man alltid gjort dem, men utan att förstå varför. Så jag började att forska i området. Jag studerade polisrapporter och offentliga rättsärenden och samlade på mig allt material om förövarpsykologi jag kunde hitta. Jag analyserade det videomaterial som då fanns tillgängligt som visade verkliga våldsscenarion och jag intervjuade totalt nio våldtäktsoffer. Tillsammans med mina närmaste träningskompisar började jag undersöka vad som på riktigt kunde fungera och vad som var ineffektivt av de tekniker vi normalt tränade och lärde ut. Jag ut bildade mig till livvakt och gick kurser i kommunikation. Förutom det började jag ”låna” tekniker från andra kampsporter och deltog i så många träningsläger i andra kampsporter jag hade möjlighet till.

Denna samlade kunskap har under åren utmynnat i ett system för träning i självförsvar som jag kallar 3/2 matrisen. Den utgår ifrån att det fysiska självförsvaret är det sista och sämsta alternativet att försvara sig med. Före det finns flera bättre och säkrare alternativ man bör försöka med, som ex att avlägsna sig från den våldsamma situationen. Den absolut viktigaste färdigheten man kan lära sig är vad jag kallar säker kommunikation, som i princip handlar om att verbalt deeskalera hotet om våld. Skulle fysiskt självförsvar ändå bli nödvändigt ska man vara förberedd för kamp i tre skeden – stående, fallande och liggande kamp. Dessa tre ska kunna hanteras på två nivåer – med mjukt eller hårt självförsvar, enligt vad situationen kräver. Därav namnet ”3/2 matrisen”.

Trots att vi lever i ett samhälle där vi i teorin inte ska bli utsatta för våld, verkar det som om våldet ändå ökar. Särskilt inom vissa yrken och speciellt mot kvinnor. Detta har medfört behov av utbildning i självförsvar och personsäkerhet. Inom vissa yrken är man mer utsatt än andra och när jag håller kurser för olika yrkesgrupper fokuserar vi alltid på hotbilden i det aktuella yrket och de branschregler som gäller. Jag har under åren arbetat med ungdomsledare, lärare, akut- och hälsovårdare, hotell- och restaurangbranschen, samt ordningsvakter. Förutom vår yrkesroll riskerar vi att utsättas för våld också som privatpersoner. I vårt land är våld mot kvinnor ett stort problem. Jag anser att man måste våga lyfta katten på bordet och se verkligheten i vitögat. Vem som är den statistiskt vanligaste anfallaren, men också när det gäller enligt vilka metoder vi ska och får försvara oss. I regel ska man som yrkesperson, men också som civil sålänge våldet ej överstiger en viss nivå, hålla sig till vad jag kallar mjukt självförsvar där motståndaren ej kommer till skada. Om våldet stiger över den nivån att man riskerar att allvarligt skadas, eller värre, får man lov att ta till en högre nivå av försvar, det jag kallar hårt självförsvar. Oavsett vad vissa texbokssmarta förståsigpåare påstår finns det ingen chans för ett offer med halva anfallarens vikt att klara sig med mjukt självförsvar i en aggressiv våldssituation där anfallaren på riktigt vill skada offret. Då måste man också själv ta till hårdare tag, och det har man juridisk rätt till. Detta har vi testat, testat och åter testat.

Jag är alltid realist när jag undervisar och jag vill hålla innehållet praktiskt. Jag vill inte lära ut fina teorier utan praktisk koppling. Vad jag vill åstadkomma, oavsett om jag undervisar taekwondoteknik eller praktiskt självförsvar, är en känsla av ”jag kan” hos deltagarna. Att man upplever att man kan bygger självförtroende vilket gör att man vågar försöka. För trots allt beror mycket i våra liv på huruvida vi litar på oss själva och vågar. Detta gäller inom idrott, men särskilt inom självförsvar och personsäkerhet