Info

Som idrottare är kampsport min stora passion, men jag avvikter från de normala utövarna på så sätt att jag aldrig låst in mig i en specifik kampsportsstil och ett specifikt sätt att tänka. Jag vill kunna lite om allt och deltar därför i så mycket olika aktiviteter som möjligt. Min huvudsakliga kampsportsstil är ändå taekwondo, som följt med mig sedan början av min karriär. Vid sidan om har jag också tränat karate och kickboxing under många år. På många sätt ligger dessa kampsporter nära varandra både biomekaniskt men också filosofiskt. För att bredda mig som kamspsportare har jag därför också plockat på mig lite erfarenheter från andra kampsporter, mer historiska sådana, sådana som fokuserar på markstrid och olika former av vapenteknik. Jag säger alltid att man inte får tänka för smalt eller låsa sig vid endast en uppfattning. Det är ju kul att prova på nya saker

Gymträning är förstås en naturlig del av seriös kampsportsträning och jag trivs bra i gymmet. Sedan ett diskbråck för några år sedan har gymträningen blivit allt viktigare och det gav mig också intresse för att börja studera människokroppens uppbyggnad ur ett annat perspektiv.

Kampsporten är för mig ett sätt att hålla kroppen i gott skick, men naturligtvis också ett verktyg att försvara sig med. Studier i våld och förövarpsykologi har alltid varit oerhört intressant för mig och jag försöker hålla mig ajour med den senaste forskningen och våldsstatistiken.

Jag gillar att komma ut och föreläsa och diskutera med olika yrkesgrupper om hotbilden i deras arbete. Och när vi pratar självförsvar är det bara det som funkar som funkar

Som tränare utgår jag alltid i från klientens egen ambition. Vi tittar tillsammans på nuläget, skapar en målbild och analyserar verktygen som står till förfogande. Det handlar om klientens vilja och möjlighet att investera tid och tålamod i sin träning. Jag finns med som ett stöd och en guide på den vägen. Jag tycker att det är otroligt belönande och inspirerande att arbeta med motiverade idrottare.

Prestationer:

– Utnämnd Regional Director för Korea Moo Duk Kwan Taekwondo i Finland och Richard Chun Taekwondo Headquarters i Finland 2021

– Utnämnd till Årets Eldsjäl 2019 av Ålands idrottsförbund

– Hedersutnämnande från Korea Moo Duk Kwan Taekwondo Headquarters 2014

– Hedersutnämnande från Stormästare Rhin Moon Chun 2006 och från Doug Cook 2018 och 2019

– Förtjänsttecken i brons från Finlands taekwondoförbund 2015

– Nominerad till årets tränare av Ålands idrottsförbund 2016

– Professional Trainer , yrkestränarutbildning, Idrottsinstitutet  Varala 2012

– Specialiseringsutbildning för tränarutbildare, Yrkeshögskolan Haaga-Helia 2010

– Frisk idrottare-utbildare, Idrottsinstitutet Varala 2010

– Livvaktsutbildning, ISA-Academy 2004

– Utbildare för taekwondoinstruktörer, Finlands taekwondoförbund, 2009-2018

– Huvudinstruktör vid Nordic Budo & Sports Academy r.f. 2009-2020

– Grundare av taekwondo på Åland 2009, Mariehamns taekwondoklubb

– Grundare av kickboxing på Åland 2012, Kickboxing Åland Islands

– Publicerat fem böcker i taekwondoträning mellan 2011-2019