Bibliografi

Kruth Kickboxing
Publicerad 2021 på Amazon.com
ISBN 978-952-69330-2-3 (Hard cover)
ISBN 978-952-69330-4-7 (Kindle)
Bältesgraderingar i Kickboxing
Publicerad 2021, endast för internt bruk vid Kickboxing Åland
Traditional Taekwondo Technique Pattern
Kong Sang Koon

Publicerad 2019
ISBN 978-952-67697-8-3
Traditional Taekwondo Technique Patterns
Chinto, Chulki Shodan, Osipsabo, Balsek

Publicerad 2019
ISBN 978-952-69330-0-9
Black Belt Book
Bältesprov, visande av kunnande och bedömning 1-5.dan
Publicerad 2016
ISBN 978-952-67697-4-5
Träningsguide i Taekwondo, del 4 – Teknikmönster
Publicerad 2011
ISBN 978-952-92-9581-4
Träningsguide i Taekwondo, del 3, Självförsvar
Under arbete, beräknas att publiceras 2021
Träningsguide i Taekwondo, del 2, Parteknik
Publicerad 2012
ISBN 978-952-67697-0-7
Träningsguide i Taekwondo, del 1 – Grundteknik
Publicerad 2014
ISBN 978-952-67697-2-1